Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie, na które w obecnych czasach decyduje się sporo osób. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat dofinansowań udzielanych w ramach tego przedsięwzięcia.

Udzielanie dofinansowań

Udzielanie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków najczęściej ma miejsce w gminach, które mogą korzystać z różnych rozwiązań. Środki mogą być pozyskiwane między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwe jest także skorzystanie z funduszy unijnych, jednak nie jest to tak często wybierane rozwiązanie w obecnych czasach. Przydomowa oczyszczalnia ścieków dofinansowanie określane jest przez gminny program. To w nim zawarte są kwoty, o które mogą się ubiegać beneficjenci programu.

Wymagania dla beneficjentów

W celu ubiegania się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy spełnić pewne wymagania dla beneficjentów, które są jasno określone w prowadzonych programach przez gminy. Jednak konkretne wymagania stawiane beneficjentom zależne są od regionu, w którym planowana jest budowa oczyszczalni przy domu. Jednak wśród niezbędnych warunków w całym procesie można wskazać w szczególności następujące:
– stały meldunek na obszarze gminy, która ma udzielić dofinansowania,
– położenie nieruchomości na terenie gminy, która prowadzi program dofinansowań,
– zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości na zrealizowanie inwestycji we wskazanym zakresie.

Wymagana dokumentacja

Podczas składania wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy również zgromadzić wymaganą dokumentację, która jest niezbędna w całym procesie. Najważniejszym dokumentem jest wniosek, do którego należy dołączyć pozostałą dokumentację. Wśród niej wymienia się następujące elementy:
– dokumenty potwierdzające własność nieruchomości,
– zgody wszystkich właścicieli na zrealizowanie inwestycji,
– zaświadczenie o zameldowaniu na terenie danej gminy,
– zgłoszenie zamiaru realizowania prac,
– projekt przydomowej oczyszczalni ścieków,
– kosztorys inwestycji.

Rozliczenie wniosku

Wnioski o przydomową oczyszczalnię ścieków zazwyczaj są rozpatrywane w ciągu trzydziestu dni od terminu ich złożenia. Jednak ostateczna zgoda na dotację zależna jest od kolejności wpłynięcia wniosku do gminy, dlatego czas oczekiwania w takiej sytuacji może się znacznie wydłużyć. Po zakończeniu inwestycji również należy złożyć w urzędzie stosowną dokumentację, która będzie stanowiła podstawę do rozliczenia wniosku oraz udzielonego dofinansowania.

Bariery

Podczas składania wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków można napotkać również pewne bariery, które będą stanowiły przeszkodę w całym przedsięwzięciu. Wniosek może być rozpatrzony negatywnie przede wszystkim w sytuacji, gdy na obszarze danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, ponieważ dofinansowania udzielane są głównie osobom prywatnym, a nie firmom. Warto na ten aspekt zwrócić szczególną uwagę podczas planowania inwestycji. Oprócz tego sporą barierę mogą stanowić również zmiany planowane w sieci wodno-kanalizacyjnej w niedalekiej przyszłości.

Redakcja Odnawialni

Dodaj komentarz