Dofinansowanie do wymiany dachu 2023 – jak wygląda?

Wymiana dachu z eternitu na nowe, bezpieczne pokrycie to ważny krok w kierunku ochrony zdrowia i środowiska. Dlatego też istnieją różne programy i dotacje, które mają zachęcić właścicieli domów do usuwania azbestu z ich dachów. W tym artykule przedstawimy informacje na temat dofinansowania do wymiany dachu z azbestem w 2023 roku oraz sposobów, w jaki można je uzyskać.

Agenda:

  • Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  • Finansowanie usuwania azbestu
  • Dofinansowanie do wymiany dachu

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Jednym z programów, które oferują wsparcie finansowe dla usuwania azbestu, jest „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Program ten jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i jest skierowany do gmin, związków międzygminnych i powiatów, które działają na rzecz właścicieli lub posiadaczy domów. W ramach tego programu przewidziano 100 milionów złotych na bezzwrotne dotacje na usuwanie azbestu.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych istnieją także lokalne programy usuwania azbestu, które są prowadzone przez gminy. Te programy zapewniają darmowy odbiór i utylizację płyt eternitowych. Gminy otrzymują dofinansowanie za te działania od NFOŚiGW poprzez wojewódzkie oddziały. Dodatkowo, jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać środki na usuwanie azbestu w inny sposób.

Ulga termomodernizacyjna

Koszty wymiany dachu z azbestu na nowy można także zgłosić w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W ramach tej ulgi można uzyskać odliczenie od podatku dochodowego. Aby skorzystać z tej ulgi, należy spełnić określone warunki i zgłosić koszty wymiany dachu w swoim zeznaniu podatkowym.

Dofinansowanie ARiMR na wymianę dachu dla rolników w 2023 roku

W poprzednich latach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oferowała wsparcie dla rolników na usuwanie azbestu z dachów. Jednak w roku 2023 taka akcja nie została ogłoszona, a w harmonogramie ARiMR nie ma informacji na ten temat. W przeszłości rolnicy mogli otrzymać dofinansowanie ryczałtem w wysokości 40 zł za metr kwadratowy dachu, nie więcej niż 20 000 zł. Wniosek o to wsparcie składało się do ARiMR, a wsparcie przyznawane było na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Finansowanie usuwania azbestu z dachów w 2023 roku – programy lokalne

Wielu samorządów lokalnych oferuje programy usuwania azbestu z dachów na swoim terenie. Te programy są prowadzone przez gminy i zapewniają bezpłatny odbiór, transport i utylizację eternitu. W ramach tych programów gminy otrzymują dofinansowanie od NFOŚiGW poprzez wojewódzkie oddziały. Terminy składania wniosków i odbioru azbestu mogą się różnić w zależności od gminy. Należy skonsultować się ze swoim urzędem lub sprawdzić informacje na ich stronie internetowej, aby dowiedzieć się o konkretnych terminach i procedurach.

Kiedy złożyć wniosek o odbiór azbestu?

Terminy składania wniosków o odbiór azbestu różnią się w zależności od lokalnych programów. W niektórych gminach nabór wniosków jest ciągły, a odbiór azbestu odbywa się regularnie. W innych gminach nabór wniosków jest ogłaszany na określony czas, a odbiór azbestu odbywa się w późniejszym terminie. Warto skonsultować się z urzędem gminy lub sprawdzić informacje na ich stronie internetowej, aby dowiedzieć się o konkretnych terminach i procedurach składania wniosków.

Dofinansowanie do wymiany dachu w uldze termomodernizacyjnej

Aby skorzystać z dofinansowania do wymiany dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, dach musi być pokryty eternitem lub innym materiałem zawierającym azbest. Następnie, koszty wymiany dachu muszą być zgłoszone w zeznaniu podatkowym. Wysokość dofinansowania zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej, dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym, aby uzyskać dokładne informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej i dofinansowania do wymiany dachu.

Dofinansowanie do ocieplenia dachu w Czystym powietrzu

Innym programem, który może zapewnić wsparcie finansowe dla wymiany dachu, jest program „Czyste powietrze”. Program ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym ocieplenie dachu. Dofinansowanie w ramach tego programu można uzyskać na podstawie wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj budynku, lokalizacja i planowane działania.

Sprawdź także:

Wymiana pieca w ramach programu czyste powietrze

Kompostownik na balkon – czy to dobry pomysł?

Jak oszczędzać papier w firmie?

Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Redakcja Odnawialni.com.pl

Zespół pasjonatów zielonej energii i świata OZE. Uwielbiamy dzielić się wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii, pomagamy lepiej zrozumieć pozytywny wpływ najnowszych technologii pozyskiwania energii na środowisko naturalne.