Wymiana pieca w ramach programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, który obejmuje między innymi wymianę pieców. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat jego specyfiki.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, który jest realizowany na terenie kraju. Obejmuje on dopłaty do termomodernizacji budynków, a także dopłaty do wymian źródeł ciepła. Dzięki realizacji programu możliwe jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji niekorzystnych pyłów, a także innych zanieczyszczeń, które są regularnie wprowadzane do atmosfery. Nabór wniosków w programie jest ciągły i również w trybie ciągłym udzielane są dofinansowania termomodernizacji budynków, a także zakupu nowych źródeł ciepła.

Kto może skorzystać?

Czyste Powietrze wymiana pieca to program, z którego mogą korzystać osoby fizyczne, które posiadają nieruchomość lub są jej współwłaścicielami. Może to być zarówno jednorodzinny budynek mieszkalny, jak i lokal mieszkalny, który został wyodrębniony w budynku jednorodzinnym. Beneficjenci są klasyfikowani w poszczególnych grupach w odniesieniu do osiąganych przez siebie dochodów. Poziom dofinansowania może być zarówno podstawowy, jak i podwyższony.

Co może być dofinansowane?

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze może być bardzo szerokie. Przede wszystkim odnosi się ono do termomodernizacji danego budynku, a także zakupieniu nowego źródła ciepła. Wśród konkretnych elementów modernizacyjnych można wskazać następujące:
– nowe źródła ciepła,
– docieplanie przegród,
– wymiana okien oraz drzwi,
– modernizacja centralnego ogrzewania,
– montaż odnawialnych źródeł energii,
– instalacja wentylacji mechanicznej.

Realizacja programu

Formy dofinansowań w ramach programu Czyste Powietrze uwzględniają zarówno dotacje, jak i dotacje, które są przeznaczone na częściowe spłaty kredytów zaciągniętych na cele modernizacyjne. Realizacja programu planowana jest na lata od roku 2018 do roku 2029, jednak nabór wniosków oraz podpisywanie stosownych umów ma trwać do końca roku 2027. Natomiast do końca roku 2029 mają zostać zakończone wszystkie prace, które są planowane w ramach programu.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze realizowany jest w trybie ciągłym, a wszystkie składane wnioski oceniane są na bieżąco. Cały proces odbywa się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej, które zajmują się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków związanych z dofinansowaniami termomodernizacji lokali mieszkalnych.

Warunki dofinansowania

W programie Czyste Powietrze jasno określone są wszystkie warunki, które są niezbędne do udzielenia beneficjentowi dofinansowania. Wśród nich można wskazać następujące:
– wymiana starych pieców oraz kotłów na paliwa stałe na źródła ciepła, które spełniają normy określone w programie,
– dofinansowanie mogą otrzymać jedynie prace, które rozpoczęły się nie wcześniej niż w okresie dwunastu miesięcy,
– prace nie mogą być ukończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a data zakończenia prac powinna być zawarta w stosownej dokumentacji całego procesu.

Redakcja Odnawialni

Dodaj komentarz