Trackery solarne – Automatyzacja Instalacji Fotowoltaicznych

Na świecie coraz bardziej odchodzi się od nieodnawialnych źródeł energii, takich jak tradycyjne paliwa kopalne. Zamiast tego pozyskuje się coraz to większe złoża z wiatru, słońca, wody czy źródeł geotermalnych. W Polsce statystki również odnotowują wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w energii pierwotnej.

Alternatywne źródła energii w Polsce

Najpopularniejsze w Polsce są biopaliwa stałe, energia słoneczna z roku na rok zyskuje na udziale. Mimo wszystko wciąż stanowi mały odsetek biorąc pod uwagę inne źródła energii odnawialnej. Dlatego też, gdy decydujemy się na instalację fotowoltaiczną, warto dowiedzieć się więcej na temat pozyskiwania jak największej ilość światła.

Efektywność instalacji fotowoltanicznych – Trackery solarne

W przypadku efektywności elektrowni słonecznych dużą rolę odgrywa automatyka przemysłowa. Jednym z jej wynalazków są systemy nadążne. Służą one do śledzenia położenia słońca w ciągu doby. Maksymalizuje to pozyskiwanie energii słonecznej, gdyż panele ustawiają się pod najkorzystniejszym kontem względem promieni. Korzyści sięgają nawet podniesieniu wydajności o 45% (względem standardowych baterii fotowoltaicznych).

Ilość pozyskanej energii zależy również od czynników zewnętrznych, strefy geograficznej i właśnie ustawienia systemu fotowoltaicznego. Dlatego też odpowiedni kąt padania promieni przez cały czas pozwala na maksymalny pobór.

Systemy nadążne, czyli tak zwane trackery solarne, możemy podzielić na dwie kategorię. Pierwsza to systemy jednoosiowe. Ustawiają się one w stronę padania promieni słonecznych względem jednej osi (góra-dół). To rozwiązanie pozwala osiągnąć do 30% większy pobór energii. Druga opcja to systemy dwuosiowe. Oprócz nachylenia płyt góra-dół, pozwala on na obracanie się całego systemu. To rozwiązanie jest jeszcze sprawniejsze i korzystniejsze. Możemy osiągnąć od 35 do 40 procent większe zasoby energii ze słońca.

Trackery – Przyszłość systemów nadążnych

Pod uwagę należy wziąć również kwestię napędów, sposobu zasilania, jak i rodzaj układów sterujących. Napędy są wciąż udoskonalane. Zwykłe elektryczne silniki są zastępowane między innymi przez systemy wykorzystujące pamięć termiczną. Zasilanie opiera się na systemie autonomicznym, a więc posiadają własne źródło zasilające. Co do układów sterujących, wyróżnia się trzy. Otwarty, czyli ustawiający się na podstawie danych o szerokości geograficznej. Zamknięty, lokalizujący źródło światła. Hybryda, czyli ostatni układ, to połączenie dwóch poprzednich, najbardziej zaawansowana technicznie.

Maksymalizacja efektów poboru energii odnawialnej ze słońca to bardzo ekonomiczne wyjście. Taka inwestycja przysłuży się do obniżenia kosztów utrzymania oraz do komfortu naszego życia.

Redakcja Odnawialni

Dodaj komentarz