Powszechne awarie i naprawa żurawi budowlanych

Żurawie budowlane to skomplikowane technologicznie urządzenia transportu bliskiego. Niestety, mimo wypracowanych procedur eksploatacji i stałego dozoru technicznego nierzadko zdarza się, że ulegają one awariom oraz nieszczęśliwym wypadkom.

Awarie, wypadki i naprawa żurawi budowlanych

Awarii może ulec wiele podzespołów i elementów żurawi budowlanych. Niemniej, najczęściej do sytuacji zagrożenia eksploatacyjnego dochodzi podczas stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń kontrolnych, sterowniczych lub sygnalizacyjnych. Do nieszczęśliwego wypadku może doprowadzić również uszkodzenie konstrukcji nośnej żurawia lub nieprawidłowe działanie mechanizmów wprawiających w ruch elementy żurawia.

Awarie najczęściej powodowane są przez pracę przy niedostatecznej widoczności lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych i zwłaszcza podczas nadmiernych podmuchów wiatru. Sytuacje zagrożenia powodują także m.in. zsunięcie się liny z bębna, nieprawidłowa pozycja lin podnoszenia oraz złe układanie się lin na krążku zblocza hakowego. Duże niebezpieczeństwo eksploatacyjne niesie za sobą również praca na żurawiu podczas występowania wewnętrznych i zewnętrznych wycieków w układach hydraulicznych.

Jeżeli podczas użytkowania żurawia budowlanego dojdzie do którejkolwiek z wymienionych powyżej usterek lub sytuacji zagrożenia, konieczne jest natychmiastowe przerwanie pracy, wyłączenie dźwignicy oraz odpowiednie jej zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. Następnie należy zweryfikować przyczynę awarii, zlecić naprawę żurawia, a następnie przeprowadzić doraźne badanie poawaryjne lub powypadkowe.

Naprawa żurawi budowlanych musi być przeprowadzana możliwie jak najszybciej

Bagatelizowanie sytuacji zagrażających pracy żurawia budowlanego oraz problemów zwiastujących nieprawidłowe funkcjonowanie podzespołów, mechanizmów lub konstrukcji nośnej dźwigu może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Kontynuowanie pracy na nieprawidłowo funkcjonującym żurawiu lub podczas nieodpowiednich warunków może doprowadzić m.in. do: przeciążenia żurawia, utraty stabilności dźwignicy, trwałego uszkodzenia jej konstrukcji nośnej, zerwania się ładunku, a nawet do porażenia prądem elektrycznym. 

W konsekwencji, niezależnie od skutku, awaria i nieprawidłowa eksploatacja dźwignicy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia operatora i jego najbliższego otoczenia. Z tego też względu naprawa żurawi musi być przeprowadzana możliwie jak najszybciej i zgodnie z obowiązującymi procedurami, dyrektywami, a także przepisami dozoru technicznego. Należy pamiętać, że doraźne badania poawaryjne i powypadkowe przeprowadzane są wyłącznie na pisemny wniosek eksploatującego dźwignicę.

Redakcja Odnawialni

Dodaj komentarz