Odpady przemysłowe – na czym polega ich utylizacja

Utylizacja odpadów przemysłowych jest koniecznością, ponieważ odpady pochodzące z przemysłu to w dużej mierze odpady niebezpieczne. Część z tych substancji i materiałów nie nadaje się też do ponownego przetworzenia. Co gorsza, odpady przemysłowe stanowią niemal 90% wszystkich odpadów wytwarzanych w Polsce. Na czym w praktyce polega utylizacja odpadów przemysłowych i kto za nią odpowiada?

Dlaczego utylizacja odpadów przemysłowych jest tak istotna?

Odpady przemysłowe stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa ludzi. Decyduje o tym z jednej strony ich olbrzymia ilość, a z drugiej specyficzne właściwości, jakie wykazują odpady przemysłowe. Zgodnie z ogólnie stosowaną definicją odpady przemysłowe to wszelkie odpady powstające jako rezultat działalności gospodarczej. Do odpadów przemysłowych w związku z tym zalicza się zarówno odpady generowane przez potężne branże takie jak: hutnictwo, górnictwo, energetyka, przemysł ciężki, ale też odpady budowlane, odpady spożywcze, opakowania czy odpady medyczne. Ponieważ duża część odpadów pochodzących z działalności gospodarczej to w istocie odpady niebezpieczne: toksyczne, żrące, łatwopalne, wybuchowe, zakaźne itd., nie mogą one być pozostawione same sobie czy porzucone na wysypisku, ale wymagają zabezpieczenia. Temu właśnie służy utylizacja odpadów przemysłowych, której celem jest zneutralizowanie i unieszkodliwienie substancji, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie lub skażenie środowiska czy wywołać groźne dla zdrowia i życia ludzi wypadki.

Odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych – kto się nimi zajmuje?

Ponieważ utylizacja odpadów przemysłowych wymaga specjalistycznej wiedzy i wykorzystania zaawansowanej technologicznie infrastruktury oraz instalacji, np. pieców, unieszkodliwianiem i recyklingiem odpadów tego typu zajmują się jedynie podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia i uprawnienia. Tylko wyspecjalizowane zakłady przetwarzania odpadów są bowiem w stanie zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa procesów neutralizowania odpadów czy ich przetwarzania, a także zagospodarować odpady przemysłowe w najefektywniejszy sposób. Dobrym tego przykładem jest działalność firmy Stena Recycling, która jest doświadczona w branży recyklingu i jej domeną jest m.in. odbiór i recykling odpadów przemysłowych. Tym, co warto jednak wiedzieć na temat dokonań Stena Recycling, jest to, że ten skandynawski lider branży odpadowej stawia przede wszystkim na innowacje i rozwój, które wspierają przedsiębiorców z różnych branż, ale przy tym jednocześnie maksymalnie chronią środowisko. Stena Recycling słynie m.in. z takich rozwiązań jak recykling akumulatorów, przetwarzanie elektroniki, folii LDPE.. Innymi słowy, odpady przemysłowe przekazane do tej firmy nie tylko są zabezpieczane i unieszkodliwiane, ale też tam, gdzie to tylko możliwe przetwarzane w celu pozyskania cennych surowców czy energii.

Jak wygląda utylizacja odpadów z przemysłu?

Warto wiedzieć, że chociaż odbiór i utylizacja odpadów są prowadzone przez wyspecjalizowane firmy z branży odpadowej, za finalne unieszkodliwienie i zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów odpowiada ich wytwórca, a więc przedsiębiorca. To on w praktyce decyduje, czy odpad trafi we właściwe ręce i zostanie właściwie wykorzystany lub zabezpieczony. Utylizacja odpadów przemysłowych to w istocie wiele różnych procesów, a metody utylizacji śmieci zależne są od rodzaju i właściwości odpadu. Niektóre odpady przemysłowe zabezpiecza się, np. sterylizuje czy poddaje chemicznej neutralizacji i składuje. Część jest spalana w specjalnych komorach i staje się źródłem energii. Zawsze jednak priorytetem jest recykling odpadów przemysłowych i odzysk surowców. Odpady są bowiem w praktyce cennym zasobem, z którego mogą powstawać nowe, w pełni ekologiczne produkty, a przetwarzanie zużytego sprzętu elektronicznego czy akumulatorów może stać się wkrótce jedyną drogą pozyskiwania deficytowych i strategicznych surowców, np. metali szlachetnych czy metali ziem rzadkich.

Redakcja Odnawialni.com.pl

Zespół pasjonatów zielonej energii i świata OZE. Uwielbiamy dzielić się wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii, pomagamy lepiej zrozumieć pozytywny wpływ najnowszych technologii pozyskiwania energii na środowisko naturalne.