Czym są badania ultradźwiękowe i kiedy należy je przeprowadzić?

Nowoczesne technologie dostarczają różnorodnych sposobów, dzięki którym można badać ciągłość struktur oraz niezgodności występujące w materiale. Jednym z nich są badania ultradźwiękowe, które uchodzą nie tylko za stosunkowo tanie, ale również w pełni bezpieczne dla wszelkiego rodzaju stopów czy materiałów. Na czym polega badanie ultradźwiękowe i w jakich sytuacjach warto je przeprowadzić?

Czym jest badanie ultradźwiękowe?

Badania ultradźwiękowe (https://de-tech.pl/badania-ultradzwiekowe/) wykorzystuje zjawisko akustyczne, które zachodzi w poszczególnych komponentach. Jak sama jego nazwa wskazuje, do badania używa się fal ultradźwiękowych, które emitowane są przez głowice o różnych częstotliwościach, w zależności od struktury konkretnego materiału. Zazwyczaj badanie ultradźwiękowe składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wykrycie, lokalizacja oraz określenie rozmiaru niezgodności. Drugi skupia się na lokalizacji i wytyczeniu niezgodności płaskich prostopadłych i skośnych do spoiny. Trzeci zaś pozwala uzyskać dodatkowe informacje o niezgodnościach z dwóch poprzedzających etapów.

Kiedy należy wykonać badania ultradźwiękowe?

Badania ultradźwiękowe mogą być wykonywane zawsze, gdy chcemy upewnić się co do spoistości materiału. Powszechnie wykorzystuje się je przede wszystkim w metalurgii, przemyśle energetycznym, kolejowym czy lotniczym. Bardzo dużą popularność badania ultradźwiękowe zdobyły w branżach, które w jakiś sposób oparte są na spawalnictwie. Zazwyczaj stanowią one jeden z ostatnich etapów badań, zanim materiał zostanie oddany do dalszej obróbki bądź stanie się produktem końcowym. Niemniej jednak mogą również posłużyć do badania jakości stopu czy materiału, który przeszedł już pełny cykl produkcji bądź w którym wcześniej wykryto jakieś nieszczelności.

Kto przeprowadza badania ultradźwiękowe i czy są one opłacalne?

Nie ma przeszkód, aby firma produkcyjna bądź działająca w szeroko pojętym przemyśle przeprowadzała badanie ultradźwiękowe na własną rękę. Niemniej jednak, aby to uczynić, musi zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów oraz zapewnić im odpowiedni sprzęt do pracy. Nic więc dziwnego, że większość firm korzysta obecnie z usług podmiotów zewnętrznych, które oferują między innymi przeprowadzania badań ultradźwiękowych. Współpraca opiera się na dostarczeniu badanego materiału, przeprowadzeniu badania oraz wydanie swego rodzaju raportu. Zaletą badań ultradźwiękowych jest stosunkowo niski koszt, który dodatkowo można optymalizować, zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.

Redakcja Odnawialni

Dodaj komentarz