Współpraca instytutów badawczych

26 stycznia 2017 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Środowiska. Porozumienie zawarły: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.

PIB

Współpraca instytutów będzie koncentrowała się przede wszystkim na tworzeniu centrów kompetencji. Ich głównym celem będzie udział w opracowaniu programów i prac studialnych, pozwalających na osłonę naukową wszystkich działań określonych w strategiach rządowych i zobowiązań międzynarodowych w zakresie m.in. klimatu, odpadów i informatyzacji.

„Wymiana doświadczeń, rozwój sieci naukowej, tworzenie centrów kompetencji, przygotowywanie wspólnych projektów badawczych to obszary współpracy instytutów, które będą miały ogromny wpływ na rozwój polskiej nauki i prowadzonych badań w dziedzinie ochrony środowiska” – powiedział dyrektor IOŚ Krystian Szczepański.

Potencjał naukowo-badawczy Instytutów to przede wszystkim kadra naukowa – 86 profesorów i 241 doktorów – oraz wysokie kategorie naukowe. To również akredytowane laboratoria chemiczne, laboratorium genetyczne, laboratoria mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne, Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych oraz stacje badawcze.

 

Odnawialni.com.pl
Źródło i fot.: Ministerstwo Środowiska


Czytaj także:
Chiny zainwestują 100 mld dolarów w instalacje wiatrowe
Lubuskie czystsze o 1 652 000 ton CO2 i 2 478 ton pyłów dzięki EWE