Szkolenie dla ekspertów programu Czyste Powietrze

Szkolenie dla ekspertów programu Czyste Powietrze!

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zainaugurował 29.06.2018 r. szkolenie dla ekspertów, którzy będą wspierać beneficjentów programu Czyste Powietrze.

Szkolenie dla ekspertów programu Czyste Powietrze

Eksperci wywodzą się z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Banku Ochrony Środowiska S.A. Do ich zadań będzie należeć pomoc obywatelom i jednostkom samorządu terytorialnego w uzyskiwaniu dotacji na poprawę efektywności energetycznej budynków w ramach programu Czyste Powietrze.

Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowość wdrażanego programu, który obejmuje wsparcie zarówno termomodernizacji budynków, jak i wymiany źródeł ciepła. Wszystko to pomoże walczyć ze smogiem – problemem, który dotyka nas wszystkich – mówił podczas spotkania minister środowiska Henryk Kowalczyk

O programie Czyste Powietrze

Podstawowym celem nowego Programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota około 130 mld zł.

Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 3 mln domów.

 

Odnawialni.com.pl,
Źródło:Ministerstwo Środowiska


Czytaj także:
Ministerstwo Energii ogłasza II Konkurs dla klastrów energii
„EKOświadomość Polaków”