• Home »
  • Prawo »
  • Projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci w Polsce

Projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci w Polsce

Japońska instytucja rządowa NEDO („NEDO”), Hitachi, Ltd. (TSE: 6501 / „Hitachi”), Hitachi Chemical Co., Ltd. (TSE: 4217 / „Hitachi Chemical”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation („SMBC”), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”), ENERGA-OPERATOR S.A. („EOP”) i ENERGA Wytwarzanie S.A. („EW”), przy wsparciu Ministerstwa Energii Rzeczypospolitej Polskiej, ogłosiły dziś, że uzgodnione zostało przeprowadzenie demonstracyjnego projektu z zakresu inteligentnych sieci.

 

pylon

 

W odpowiedzi na wzrost udziału źródeł odnawialnych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego („KSE”), 14 marca 2017 roku, NEDO oraz Ministerstwo Energii podpisały memorandum o współpracy w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Celem projektu jest przetestowanie na wydzielonym obszarze KSE systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS). Zaproponowane w projekcie rozwiązanie wykorzystuje japońską technologię automatyk systemowych oraz hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS).

W celu realizacji projektu, Hitachi oraz Hitachi Chemical podpisały 17 marca 2017 r. umowę wdrożeniową z PSE, EOP i EW. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy przez Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC z NEDO.

Decyzja o realizacji projektu przez następne trzy i pół roku została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które było realizowane od lutego 2015 do listopada 2016 roku przez Hitachi, Hitachi Chemical, SMBC oraz inne zaangażowane w projekt instytucje. W ramach projektu Hitachi przy współpracy z PSE, EOP i EW zbuduje system SPS, natomiast Hitachi Chemical będzie odpowiedzialne za budowę hybrydowego magazynu energii elektrycznej wyposażonego w baterie litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe. Ponadto, Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC zbada modele biznesowe dla systemów realizujących funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną oraz systemów magazynowania energii.

Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, Polska planuje zwiększyć udział źródeł energii odnawialnej w systemie elektroenergetycznym. Aby uporać się ze zwiększonym obciążeniem sieci, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu modernizację i rozbudowę sieci. Ponadto działania te mogą być uzupełnione o implementację systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS), przystosowaną do odpowiedniego zarządzania znaczącą generacją ze źródeł odnawialnych, w szczególności energetyki wiatrowej.

 

Odnawialni.com.pl,
Źródło: infoWire


Czytaj także:
Eco CarPG potrzebuje wsparcia, by wyruszyć do Londynu
Energetyczna współpraca Polski i Japonii