Pierwszy nabór wniosków w ramach programu ETV

Od 3 kwietnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie przyjmował wnioski w ramach programu „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”.

ETV

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, to projekty polegające na przeprowadzeniu u beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych.

– „Zachęcam przedsiębiorców do udziału w programie. System ETV pozwala w sposób wiarygodny i bezstronny potwierdzić efekt działania danej technologii. Dzięki temu takie rozwiązanie jest bardziej konkurencyjne na rynku” – mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 tys. zł na przedsięwzięcie. Wnioski w pierwszym naborze można składać od 3 kwietnia do 29 grudnia 2017 r.

Program realizowany będzie w latach 2017-2023. Budżet całego programu wynosi 1 mln zł.

Dodatkowe informacje na stronie NFOŚiGW.

ETV

System weryfikacji technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification) to narzędzie wspierające komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. Dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji, które zostaje opublikowane w rejestrze zweryfikowanych technologii Komisji Europejskiej.

Obecnie europejski system ETV wdrażany jest jako Pilotażowy Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej z udziałem Danii, Francji, Finlandii, Czech, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy wraz z przyjęciem Europejskiego Planu Działań na rzecz Ekoinnowacji (Eco-innovation Action Plan – EcoAP) 15 grudnia 2011 r. Pierwsze i piąte Świadectwo Weryfikacji ETV w historii Pilotażowego Programu ETV UE zostały wydane w Polsce. Od 2016 roku można w Polsce weryfikować technologie ze wszystkich obszarów wskazanych w pilotażowym programie UE, w jednej z czterech akredytowanych Jednostek Weryfikujących.

 

Odnawialni.com.pl
Źródło i fot.: Ministerstwo Środowiska


Czytaj także:
Od kwietnia wzrosną ceny gazu ziemnego
Krótkoterminowe wypożyczalnie aut mogą poprawić jakość powietrza