ORLEN inwestuje w ekotechnologię w Płocku

PKN ORLEN inwestuje niemal osiem milionów złotych w nowoczesny system monitorowania i kontrolowania szczelności instalacji przemysłowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Zadanie to umożliwi zaawansowany technologicznie program LDAR służący do kompleksowej i jeszcze bardziej niż dotychczas prowadzonej, pogłębionej analizy i kontroli przebiegu produkcji oraz magazynowania i przesyłu produktów naftowych. Technologia zapewni także pomiar emisji niezorganizowanej występującej pod postacią Lotnych Związków Organicznych.

ORLEN inwestuje w ekotechnologię w Płocku

Po blisko dwóch latach prac projektowych, w tym szczegółowych analizach i doborze optymalnego rozwiązania, Koncern rozpoczyna kolejny etap prac. Tym razem polega on na wdrożeniu technologii LDAR, która zostanie zastosowana w całym obszarze rafineryjnym, a w kolejnym etapie obejmie także obszar petrochemiczny. Program ten z ang. Leak Detection And Repair – wykryj nieszczelność i napraw, został opracowany przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA). Obecnie Spółka podpisała umowę o współpracy dotyczącej realizacji projektu przez konsorcjum stworzone przez spółki ORLEN Eko i ORLEN Serwis.

System LDAR

Wdrożenie systemu LDAR i wprowadzenie monitoringu emisji niezorganizowanej Lotnych Związków Organicznych (LZO), które występują w wielu branżach przemysłowych, a zwłaszcza w sektorach rafinacji ropy pod postacią par i gazów, wpisuje się w prawodawstwo Komisji Europejskiej. Przepisy te dotyczą zastosowania przez firmy najlepszych dostępnych technik (BAT z ang. Best Available Technology) w przemyśle. Nadrzędnym celem tych wytycznych, poza określaniem wielkości emisji, jest zapobieganie ich powstawaniu, co z kolei pozytywnie wpływa na podniesienie komfortu pracowników i operatorów, zwiększenie bezpieczeństwa procesowego, zmniejszenie oddziaływania na lokalne środowisko, a także ograniczanie potencjalnych strat.

Realizacja funkcjonowania systemu LDAR, obejmie kilka głównych etapów, które będą sukcesywnie wprowadzane na poszczególnych instalacjach Zakładu w Płocku. Będzie to m.in. identyfikacja elementów, zdefiniowanie wycieku, monitorowanie elementów jako potencjalnych źródeł emisji niezorganizowanej, naprawa, a także rejestracja danych.

Program LDAR obejmie swoim zasięgiem już w czwartym kwartale przyszłego roku wszystkie z ponad trzydziestu instalacji refineryjnych w Płocku, jak Destylację Ropy Naftowej, Komponowanie benzyn silnikowych oraz olejów, Hydroodsiarczanie Olejów i Gudronu, Hydrokraking, Wydział Asfaltowy i Olejowy, Wytwórnię i odzysk wodoru, Instalacje Clausów służące do odsiarczania gazów, Utylizację gazów oraz Terminal samochodowy i kolejowy do dystrybucji paliw. Docelowo planowane jest sukcesywne rozszerzenie programu na cały Zakład Produkcyjny.

BAT (Best Available Technology)

Najlepsze dostępne techniki (BAT ang. Best Available Technology) to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. Wykorzystuje się je jako podstawę ustalania granicznych wielkości emisyjnych, w celu eliminowania emisji lub – jeżeli nie jest to praktycznie możliwe – ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość dla większych zakładów przemysłowych w UE. Nie jest natomiast konieczne, aby określony był rodzaj urządzenia lub też konkretna technologia. Nadrzędnym celem BAT jest zaproponowanie takich limitów emisyjnych, które będą odzwierciedlać właściwe proporcje pomiędzy korzyściami i kosztami. Wielkości limitów emisyjnych dotyczą tych emisji, które są istotne z punktu widzenia specyfiki działalności danego zakładu.

Obecnie PKN ORLEN stosuje wymagane prawem monitorowanie emisji niezorganizowanej LZO obejmujące najlepsze techniki (BAT) takie jak m.in. metoda próbkowania wycieku „sniffing” (np. z wykorzystaniem ręcznych detektorów) w połączeniu z obliczeniami emisji na podstawie uzyskanych wyników i krzywych korelacji oraz metody optycznego obrazowania gazów tj. Optical Gas Imaging. Szybkie podejmowanie działań naprawczych w sytuacjach wykrycia usterek umożliwia Spółce także regularny monitoring prowadzony przez pracowników na instalacji produkcyjnych. Instalacje wyposażone są także w czujniki sygnalizujące stężenia LZO w powietrzu, zapobiegające powstaniu atmosfery wybuchowej.

 

Odnawialni.com.pl, fot.:flickr.com/MinaleTattersfield,
Źródło:ORLEN


Czytaj także:
ABB i Northvolt nawiązują współpracę
Zrównoważona przyszłość zasilana przez morza i oceany?