O zielonej energii po raz trzeci w Expo Mazury

W dniach 29–30 listopada w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się III edycja targów Energy Expo Arena. Jest to wydarzenie poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii i energetyce prosumenckiej, objęte honorowym patronatem Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii.

 

O zielonej energii po raz trzeci w Expo Mazury
Nowością tej edycji targów będzie jedyne w skali kraju połączenie doskonale uzupełniających się tematyk: OZE i Smart City. Strefa Smart City będzie poświęcona w całości nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym przeznaczonym dla miast. Podczas towarzyszącej targom dwudniowej konferencji „Smart City – nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast” pojawią się m. in. tematy takie jak: strategie smart city w polskich miastach, mobilne usługi miejskie i transport w miastach przyszłości, projektowanie przestrzeni miejskich, cyfryzacja energetyki, elektromobilność. Partnerem strategicznym strefy i konferencji Smart City został Związek Miast Polskich.

O zielonej energii po raz trzeci w Expo Mazury

Energy Expo Arena 2017 zyska międzynarodowy wymiar dzięki warsztatom „Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni” (Innovative solutions for small and medium biogas plants) organizowanym we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz instytutami naukowymi z Niemiec i Szwecji. Celem warsztatów jest integracja podmiotów gospodarczych i jednostek naukowych zainteresowanych współpracą oraz rozwojem obiecujących technologii w sektorze małych i średnich biogazowni, a także wspólne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących tematyki biogazowej. Warsztaty są organizowane w ramach projektu Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications (Record Biomap).

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie targowe, na którym będzie można zobaczyć nowoczesne rozwiązania technologiczne służące uzyskiwaniu i wykorzystywaniu zielonej energii oraz budowaniu ekologicznych, niskoemisyjnych miast przyszłości.

 

Odnawialni.com.pl,
Źródło i fot.: Expo Mazury


Czytaj także:
Nowy nanomateriał może wyodrębniać paliwo wodorowe z wody morskiej!
Dobra Energia w Gdańsku już za nami