• Home »
  • Prawo »
  • Nieformalne posiedzenie rady UE ds. środowiska i klimatu w Tallinnie

Nieformalne posiedzenie rady UE ds. środowiska i klimatu w Tallinnie

Ekoinnowacje oraz globalny wymiar międzynarodowych negocjacji dotyczących zmian klimatu były głównymi tematami, wokół których toczyły się dyskusje podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska i Klimatu w Tallinnie. W obradach wziął udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

 

Tallin, OZE, energia, środowisko

Nieformalne posiedzenie rady UE ds. środowiska i klimatu w Tallinnie!

O okoinnowacjach

Podczas spotkania ministrowie dyskutowali o ekoinnowacjach m.in. w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. W panelu udział wzięli m.in. Karmenu Vella, komisarz UE ds. środowiska, i Siim Kiisler, minister środowiska Estonii.

Minister Jan Szyszko podkreślił, że w kwestii gospodarki o obiegu zamkniętym inspirację powinniśmy czerpać z samej przyrody.

„Wzorcowym przykładem obiegu zamkniętego jest krajobraz. Jeżeli zachowany jest pełen skład gatunkowy ekosystemu to jest on najlepszym wskaźnikiem stuprocentowego obiegu zamkniętego” – powiedział.

Minister Szyszko zaznaczył również, że należy dążyć do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, przede wszystkim w ramach działań lokalnych, na szczeblu samorządowym.

„To właśnie społeczności lokalne mają największe szanse na urzeczywistnienie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez wprowadzanie konkretnych rozwiązań cyrkularnych, wykorzystujących rodzimy potencjał, które równocześnie będą stymulatorem miejscowego rozwoju” – dodał.

W trakcie panelu dyskusyjnego ministrowie rozmawiali też na temat zintegrowanego zagospodarowania przestrzennego w kontekście promowania zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast.

Podczas spotkania minister Szyszko podkreślił, że w rozwoju inteligentnych miast kluczem do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym są zintegrowane plany zagospodarowania przestrzennego.

„Planowanie przestrzenne jest wciąż obszarem zaniedbywanym, a skutki jego braku powodują, że miasto nadal nie jest w pełni przyjazne ludziom i przyrodzie. Niekontrolowany rozwój miast poprzez betonowanie i asfaltowanie powierzchni ziemi zagraża różnorodności biologicznej” – powiedział.

„Nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju miast, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 73% populacji Europejczyków mieszka w miastach, które zajmują 5% powierzchni Europy” – stwierdził minister.

„Dla rozwoju inteligentnych, zrównoważonych miast przykładem powinna być sama przyroda, która jest wzorem obiegu zamkniętego” – dodał.

Kolejnym tematem dyskusji były kwestie związane z efektywnym finansowaniem zrównoważonego rozwoju. Jak podkreślił minister Jan Szyszko finansowanie zrównoważonego rozwoju powinno wynikać przede wszystkim z właściwej waloryzacji przestrzeni pod względem usług ekosystemowych.

„Jeśli chcemy kierować naszym rozwojem w sposób zrównoważony, zapewniając sobie bezpieczeństwo ekologiczne oraz możliwość osiągania celów zrównoważonego rozwoju, musimy wycenić ekosystemy i różnorodność biologiczną. Brak wyceny jest główną przyczyną degradacji ekosystemów i utraty różnorodności biologicznej” – powiedział.

O negocjacjach klimatycznych

Drugi dzień obrad koncentrował się na globalnym wymiarze międzynarodowych negocjacji dotyczących zmian klimatu, w szczególności na kwestii wzmocnienia sojuszu międzynarodowego w świetle ostatnich wydarzeń dotyczących Porozumienia paryskiego. W panelu udział wzięli m.in. Miguel Arias Caniete, komisarz UE ds. klimatu i energii, oraz Siim Kiisler, minister środowiska Estonii.

W trakcie spotkania minister Jan Szyszko podkreślił, że Porozumienie paryskie dotyczy w rzeczywistości zrównoważonego rozwoju.

„Pochłanianie CO2 przez lasy, które zostało wpisane do umowy klimatycznej na wniosek Polski – jest nie tylko sposobem na redukcję emisji dwutlenku węgla, ale także na poprawę jakości gleb, wód, powietrza i bioróżnorodności. To z kolei pomoże zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe, wyeliminować ubóstwo i powstrzymać migracje związane z klimatem” – zaznaczył minister Jan Szyszko.

Minister podkreślił również, że Polska jest zdeterminowana, aby wypełnić zapisy Porozumienia paryskiego.

„Jest ono korzystne dla wszystkich państw świata, gdyż pozwala na uwzględnienie ich specyfiki krajowej w podejmowaniu działań na rzecz walki ze zmianami klimatu” – zaznaczył.

W kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej minister Jan Szyszko podkreślił, że Polska stoi na stanowisku, iż należy ograniczyć biurokrację, a w większym stopniu skupić się na konkretnych działaniach. Polityka UE powinna przede wszystkim brać pod uwagę potencjał poszczególnych państw członkowskich.

Minister Szyszko przypomniał również, że Polska w 2018 roku będzie gościła 24. konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu – COP24.

„Będziemy dążyli do przyjęcia podczas COP24 satysfakcjonującego pakietu implementacyjnego dla Porozumienia paryskiego. Jest to gwarantem utrzymania inkluzywności i poziomu ambicji procesu globalnych negocjacji klimatycznych”.

Minister podkreślił również, że szczyt odbędzie się w Katowicach, a historia transformacji tego miasta i gospodarki całego regionu powinna stanowić inspirację dla delegatów z całego świata.

Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska UE ds. Środowiska odbyło się w dniach 13-14 lipca w Tallinnie, na zaproszenie Estonii, która od 1 lipca 2017 r. przejęła przewodnictwo w Radzie UE.

 

Odnawialni.com.pl,
Źródło:Ministerstwo Środowiska


Czytaj także:
Projekt ustawy o rynku mocy przyjęty przez Radę Ministrów
Trójstronne rozmowy o polityce energetycznej i surowcowej