Ministerstwo Energii ogłasza II Konkurs dla klastrów energii

Ministerstwo Energii ogłasza II Konkurs dla klastrów energii

Ministerstwo Energii zaprasza klastry energii do udziału w II konkursie dla klastrów energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Ministerstwo Energii ogłasza II Konkurs dla klastrów energii

Pilotażowe Klastry Energii stworzą grupę, z którą Ministerstwo Energii chce wypracować regulacje dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Taka współpraca pozwoli na identyfikację barier dla rozwoju tego segmentu rynku oraz stworzenie regulacji, które będą odpowiadać potrzebom rynku.

Cel konkursu: wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Etapy konkursu:

a) przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych klastrów energii;

b) ocena złożonych wniosków zgłoszeniowych klastrów energii według kryteriów formalnych przez KO;

c) ocena złożonych wniosków zgłoszeniowych klastrów energii według kryteriów merytorycznych przez Panel ekspertów;

d) na stronie internetowej www.me.gov.pl listy klastrów energii, które otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

 

Przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych w ramach konkursu odbywa się w terminie od 28.06.2018 r. do 30.07.2018r.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa Energii w zakładce Klastry Energii.

Do I Konkursu zgłoszono 115 wniosków z których 70 przeszło pozytywne pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Podmioty uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Ostatecznie Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry energii z 12 województw.

Odnawialni.com.pl,
Źródło i fot.: Ministerstwo Energii


Czytaj także:
Wspólny projekt spółek energetycznych i NCBR
„EKOświadomość Polaków”