• Home »
  • Prawo »
  • ME konsultuje zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

ME konsultuje zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Energii zaprasza do zgłaszania uwag do programu współpracy naszego ministerstwa z organizacjami pozarządowymi. Czekamy na nie do 20 kwietnia 2017 r.

OZE, Energia Odnawialna, Aukcje

ME konsultuje zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi!

Opracowany przez ME „Program współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017–2018” ma umożliwić aktywny udział organizacjom pozarządowym w wypracowywaniu rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu działalności Ministerstwa Energii.

Cele programu to m.in.:

  • identyfikacja organizacji pozarządowych, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Ministrem Energii,
  • identyfikacja obszarów współpracy z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron,
  • wzmocnienie aktywności społecznej w zakresie realizacji zadań publicznych, pozostających we właściwości ME,
  • opracowanie przejrzystego modelu współpracy ME z organizacjami pozarządowymi.

Wszelkie uwagi i propozycje zapisów do Programu współpracy prosimy przesyłać na adres: organizacje.pozarzadowe@me.gov.pl do 20 kwietnia 2017 r.

 

OZE
Odnawialni.com.pl, fot.:pixabay.com,
Źródło:Ministerstwo Energii


Czytaj także:
Ministerstwo Energii zaprasza klastry energii do współpracy
Rozporządzenie ME w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2017 r.