LW Bogdanka złożyła wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla

Jak dowiadujemy się ze strony internetowej Ministerstwa Energii, LW Bogdanka złożyła wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla ze złoża „K-6 i K-7”.

LW Bogdanka złożyła wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla

LW BOGDANKA S.A. będąca częścią Grupy Enea, kontrolowanej przez Skarb Państwa, złożyła 11 maja 2018 r. do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się na Lubelszczyźnie złoża „K-6 i K-7”. Złoże to graniczy bezpośrednio z obszarem „Puchaczów V”, eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.

Zasoby operatywne objęte Projektem Zagospodarowania Złoża „K6 i K7” szacowane są na 66 mln ton.

Pozyskiwanie nowych zasobów i ich podwojenie w ramach obowiązującej do 2025 r. obecnej perspektywy strategicznej to jeden z priorytetów Bogdanki. Po uzyskaniu dostępu do złoża „Ostrów” zasoby spółki wzrosły o ok. 172 mln ton. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola „Bogdanka” o ok. 33 mln ton. Spółka zwiększy, zatem poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co przy wydobyciu węgla na poziomie 9 mln ton rocznie, oznacza przedłużenie żywotności kopalni o ok. 50 lat (obecnie jest to ok. 25 lat). Uzyskanie koncesji wydobywczej na złoże „K6 i K7” wydłużyłoby pracę kopalni o kolejne 9 lat.

LW BOGDANKA prowadzi działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. LW Bogdanka S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od lipca 2009 r.. Od października 2015 r. wchodzi w skład Grupy Enea.

Odnawialni.com.pl,
Źródło i fot.: Ministerstwo Energii


Czytaj także:
Nowy blok energetyczny Elektrowni Kozienice rozpoczyna przegląd gwarancyjny
Elektromobilne pojazdy ING na ESD i EKG