• Home »
  • EkoBud »
  • Grupa EKOTECH zagospodarowała 250 tys. ton popiołów węglowych

Grupa EKOTECH zagospodarowała 250 tys. ton popiołów węglowych

GRUPA EKOTECH rozwiązuje ogromny problem polskiej energetyki. Do czerwca przetworzyła ćwierć miliona ton popiołów, obniżając emisję CO2 o 50 tys ton.

Grupa EKOTECH zagospodarowała 250 tys. ton popiołów węglowych

Od początku 2018 roku Grupa EKOTECH zagospodarowała 250 tys. ton popiołów węglowych, produkując z nich m.in. 100 tys. ton spoiwa hydraulicznego TEFRA. W ten sposób firma pomaga rozwiązać rosnący problem zagospodarowania popiołów, zalegających na składowiskach przy elektrowniach węglowych. O jego skali świadczy fakt, że już 5 lat temu roczna produkcja popiołu i innych minerałów pochodzących ze spalania w polskich elektrowniach przekroczyła 20 mln ton.

Wedle światowych szacunków jedynie 60 proc. ubocznych produktów spalania (UPS) produkowanych przez globalną branżę energetyczną podlega ponownemu wykorzystaniu. Pozostałe 40 proc. zalega na składowiskach, stanowiąc obciążenie dla środowiska jak również elektrowni, płacących za ich zabezpieczenie i utrzymanie. W przypadku Polski współczynnik zagospodarowania UPS jest jeszcze niższy. GRUPA EKOTECH rozwiązuje ten problem, przetwarzając popiół na spoiwa hydrauliczne – tańszą i bardziej ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych produktów, takich jak beton i cement.

Grupa EKOTECH zagospodarowała 250 tys. ton popiołów węglowych

Grupa EKOTECH zagospodarowała 250 tys. ton popiołów węglowych

„Produkcja klinkieru portlandzkiego, który jest składnikiem cementu, wymaga wytworzenia bardzo wysokiej temperatury. Przez to cały proces produkcyjny jest energochłonny oraz generuje duże zanieczyszczenie powietrza. Wyprodukowanie jednej tony cementu to łącznie około 700 kg CO2 wyemitowanego do atmosfery. Produkcja TEFRY nie wiąże się z żadną dodatkową emisją CO2, poza tą, która wiąże się ze spalaniem węgla w elektrowni. Mówiąc wprost: elektrownia wykonuje swoją pracę, spalając węgiel i produkując energię a my przetwarzamy to co pozostaje z tego spalania” – wyjaśnia Kamil Szczygielski, prezes zarządu GRUPY EKOTECH.

Spoiwa TEFRA poprawiają nośność podłoża, tak aby mogły one stanowić grunt pod inwestycje drogowe, kolejowe czy wielkopowierzchniowe (takie jak na przykład hale fabryczne). TEFRA jest też stosowana w budownictwie hydrotechnicznym (poprawianie parametrów wałów przeciwpowodziowych). Dzięki dużej wydajności instalacji produkcyjnej, spoiwa są produkowane na terenie elektrowni wtedy, gdy występuje na nie zapotrzebowanie. Popiół trafia wprost do instalacji produkcyjnej a z niej gotowy produkt jest transportowany bezpośrednio na plac budowy.

Odnawialni.com.pl


Czytaj także:
Apel Zarządu PSEW do branży wiatrowej
Elektryczne autobusy pojadą do Holandii