Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom

Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom!

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma coraz większy wpływ na innowacje technologiczne, mix energetyczny, czy recykling – to wnioski panelistów podczas VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Konferencję otworzył wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

„Głównym wyzwaniem w gospodarce odpadami na najbliższe lata jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym procesie chodzi o efektywne wykorzystanie surowców, w tym poprawę potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i przygotowania do ponownego użycia” – zwracał uwagę wiceminister Sławomir Mazurek.

Wiceminister podkreślał również jak istotna jest walka z patologiami spalania śmieci. Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazywali też na fakt potrzeby edukacji odpadowej wśród dzieci już od najmłodszych lat w ramach systemu szkolnictwa.

„Jeśli chcemy powalczyć o czystsze środowisko należy edukować uczniów na temat circular economy, tak aby przenosili oni pożądane wzorce do domów. W ten sposób wychowamy świadome społeczeństwo w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami” – powiedział Łukasz Sosnowski z MPiT w trakcie omawiania mapy drogowej dotyczącej działań związanych z GOZ.

Skuteczne działania już teraz

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Kestutis Sadauskas pozytywnie odniósł się do konieczności wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego ze względu na zależność Unii Europejskiej od importu z zewnętrznych rynków rzadkich, ale istotnych surowców, które można by było skutecznie odzyskiwać z odpadów.

„Jesteśmy jako Unia Europejska zależni od importu kluczowych surowców z zewnątrz, dlatego tak ważna jest circural economy. Jednocześnie cieszę się, że Polska jest w tej kwestii aktywna i wdraża dyrektywy unijne” – stwierdził Kestutis Sadauskas.

GOZ na poziomie gminnym

Również strona samorządowa zwracała uwagę na pozytywny fakt wprowadzania GOZ na poziomie gminnym. Prelegenci wskazywali na wsparcie finansowe ze strony resortu środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje wiele projektów związanych z gospodarką odpadami.

Wyzwania na przyszłość

Zarówno na forum europejskim jak i krajowym dobiegają końca prace dotyczące pakietu odpadowego wyznaczającego m.in. nowe cele w zakresie recyklingu oraz składowania odpadów. Te działania przyczyniają się do usprawnienia systemu gospodarki odpadami oraz pozwolą na pełne wykorzystanie odpadów jako surowców.

„W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad Polityką ekologiczna państwa 2030, która wśród swoich priorytetów także odnosi się do GOZ. Oczekujemy na wprowadzenie jednolitego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych we wszystkich gminach w Polsce. Pracujemy również nad przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” – powiedział kończąc swoje wystąpienie wiceminister Mazurek.

Odnawialni.com.pl,
Źródło i fot.: Ministerstwo Środowiska


Czytaj także:
Bank Światowy przestaje wspierać wydobycie ropy i gazu
Rozwój i bezpieczeństwo energetyczne – priorytety polityki energetycznej