Globalne trendy czystej energii

Globalne trendy czystej energii!

Globalna emisja dwutlenku węgla do atmosfery to 37.5 mld ton rocznie. Największy udział mają Chiny 29 proc., następnie Stany Zjednoczone 16 proc., Unia Europejska 11 proc., Indie 6 proc., Rosja 5 proc., Japonia 4 proc. Na podstawie prowadzonych analiz wiemy, że wzrost emisji CO2 z roku na rok spada lecz nie powinno napawać nas to optymizmem gdyż powstrzymanie procesów cieplarnianych na chwilę obecną jest wręcz niemożliwe. Zakładając, że udałoby nam się zredukować emisję CO2 do zera to obniżenie temperatury naszego globu o jeden stopień zajęłoby około 150 lat.

Globalne trendy czystej energii

Globalna wartość inwestycji w OZE

Globalna wartość inwestycji w odnawialne źródła energii sukcesywnie maleje. Według analityków wpływ na taki stan rzeczy w dużej mierze ma spadek jednostkowych kosztów inwestycji w tym sektorze. To bardzo dobry prognostyk dla rozwoju technologii czystej energii oraz zapowiedź opłacalności realizowania tego typu projektów. Światowa debata o polityce klimatycznej po raz kolejny wyznacza trendy i kierunki energetyki odnawialnej. Kładąc główny nacisk na podtrzymanie globalnego wzrostu gospodarczego z jednoczesnym ograniczaniem emisji związanych z energetyką. Po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Paryskiego porozumienia klimatycznego inicjatywę w dialogu przejęły Chiny i państwa Unii Europejskiej.

21 grudnia w parlamencie europejskim odbyła się debata zakończona porozumieniem pomiędzy krajami UE i PWS w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na lata 2021-2030.  W wyniku porozumienia wyznaczono nowe cele dla redukcji CO2 w sektorach rolnictwa, transportu, w gospodarce odpadami oraz zmniejszenia emisji z budynków. Wiceszef i komisarz ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz wyraził zadowolenie z przyjętych postanowień mówiąc ” Jest to jeden z ostatnich znaczących kroków w kierunku zakończenia budowy unijnych ram polityki klimatycznej na, 2030r., które umożliwią nam nie tylko wywiązanie się z zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego, ale także osiągnięcie celów unii energetycznej „ Uregulowania mają umożliwić UE spełnienie 40-procentowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dyskusję zdominował podział obciążeń między państwa członkowskie, wnoszą one od 0 do -40 proc. Wyznaczone cele dla poszczególnych państw uzależnione są od zamożności danego kraju. I tak Polska zobowiązana jest do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030r. w sektorach budownictwa, transportu, rolnictwa, odpadów, użytkowania gruntów oraz leśnictwa o 7 proc. W porównaniu do 2005r.

Globalne trendy czystej energii

Elektromobilność

Elektromobilność to główny kierunek koncernów samochodowych oraz administracji rządowych wielu państw. W tym sektorze notuje się najszybsze tempo rozwoju, udział w produkcji samochodów o napędzie elektrycznym w globalnej produkcji pojazdów w mijającym roku to 30 proc. Cieszyć może fakt że elektryki konsekwentnie zwiększają swoje zasięgi jednego ładowania.

Ponadto dynamicznie rozwija się sieć stacji ładowania pojazdów widać to doskonale na naszym podwórku. PGE uruchomiła stację ładowania w Łódzkiej galerii, ładowarka jest kompatybilna zarówno z pojazdami japońskim jak i z europejskimi. Firma buduje kolejne stacje ładowania, a w styczniu przedstawiła kompleksowy plan rozwoju w tym sektorze.

Ponadto Polski rząd powołał na tą okoliczność spółkę mającą opracować projekt pierwszego rodzimego samochodu elektrycznego widząc w tym segmencie możliwości rozwoju i pobudzenia gospodarki. Dla państw starego kontynentu elektromobilność jest politycznym „multitoolem” przy dostosowywaniu systemów energetycznych dla wyznaczonych celów w polityce klimatycznej. Zapowiedzi przedstawicieli branży motoryzacyjnej o ograniczaniu produkcji aut z silnikami konwencjonalnymi, a nawet całkowitego zaprzestania ich produkcji. W przypadku niektórych koncernów od 2019r. z fabryk mają wyjeżdżać jedynie samochody o napędzie elektrycznym i hybrydowym. To dobrze rokuje na spadek cen w tej kategorii pojazdów.

Elektromobilność a Chiny

Dominującą rolę w wyznaczaniu trendów rozwoju odnawialnych źródeł energii od wielu lat na świecie odgrywają Chiny. Założyły One dość odważny plan w sektorze elektromobilności, gdzie do roku 2021 po drogach państwa środka ma jeździć 5 milionów elektryków. Znaczący wpływ na osiągnięcie założonych celów ma być rozwój subsydiowania zakupów tego typu pojazdów, podobne praktyki są stosowane w 24 krajach UE dla nabywców i producentów. Można by pomyśleć że władze Chińskie są tak bardzo uwrażliwione na problemy smogu w tamtejszych aglomeracjach. Poniekąd to tylko jeden z czynników, głównym powodem jest zmniejszenie uzależnienia od dostaw ropy. Każdy cel uświęca środki więc i tym razem wyjdzie to z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska.

Państwo środka nie przestaje nas zaskakiwać w osiąganiu swoich założeń klimatycznych, a w niektórych poczynaniach nawet szokować. W grudniu władze Chin ogłosiły pięcioletni plan walki o czyste powietrze, który zakłada dla Północnych Chin przejście na ogrzewanie czystymi paliwami w 50 proc. Do 2019r., a do 2021r. ma osiągnąć poziom 70 proc. I nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie drastycznie rygorystyczne formy wymiany piecy węglowych na ogrzewanie gazowe co spowodowało ograniczenia w dostawach gazu. A wiele domostw pozostawiono bez ogrzewania na domiar złego ceny tego surowca drastycznie wzrosły.

Odgórne dekrety są realizowane często metodami siłowymi bez uwzględnienia czynnika ludzkiego i gospodarczego co pozostawia niesmak i budzi kontrowersje ile wymierzone działania odbiegają od przyjętych norm społecznych, to sam plan jest ambitny i niesie za sobą ogromne zmiany środowiskowe. Na dzień dzisiejszy Północne Chiny na 34 proc. swojej powierzchni ogrzewane są czystą energią. Do roku 2021 trzydzieści największych miast regionu ma być w stu procentach ogrzewane czystą energią, opartą na energii geotermalnej, biomasie i odpadach przemysłowych.

Odnawialni.com.pl/JM,
fot.:pixabay.com


Czytaj także:
Trwa ekspansja USA na rynkach w energetycznych
Hyundai: stabilizacja cen akumulatorów elektrycznych nastąpi po 2020 roku