Coraz szybszy rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych

Coraz szybszy rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Środki z UE wesprą rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych!

Coraz szybszy rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych

– Dzisiejsze umowy, a wraz z nimi pieniądze na wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych to dowód na to, jak ogromne zmiany zachodzą w polskim systemie przesyłowym – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania kolejnych umów na dofinansowanie projektów przez TAURON Dystrybucja i ENEA Operator 8 września 2017 r w Warszawie.

Minister Tchórzewski podkreślił również, że konsekwencja z jaką spółki podchodzą do modernizacji sieci przesyłowych przełoży się na ich bezpieczeństwo. To proces, który należy kontynuować przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i tak się rzeczywiście dzieje, a środki europejskie stanowią istotny element w tym procesie – podkreślił minister Krzysztof Tchórzewski.

W ramach podpisanych umów TAURON Dystrybucja S.A. oraz ENEA Operator Sp. z o.o. otrzymają ponad 42 mln zł. TAURON (w ramach trzech umów) z dofinansowaniem w kwocie blisko 21 mln zł zmodernizuje rozdzielnie średnich napięć w województwie śląskim, a także zbuduje i zmodernizuje sieci średnich i niskich napięć na terenie Podbeskidzia i województwa opolskiego.

Z kolei ENEA Operator Sp. z o.o. (w ramach dwóch umów) otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł na budowę inteligentnej sieci w zachodniej Polsce.

Dotychczas firmy energetyczne podpisały 10 umów na łączną kwotę prawie 73 mln złotych.

Ze wsparcia w zakresie poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii. Ministerstwo Energii pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla tego poddziałania.

 

Odnawialni.com.pl,
Źródło:Ministerstwo Energii


Czytaj także:
Wiceminister Tobiszowski na temat węgla i bezpieczeństwa energetycznego
„Elektromobilność – technologia przyszłości”: AC/DC – czyli jak naładować samochód elektryczny