Biogospodarka nowym kierunkiem na Politechnice Łódzkiej

Biogospodarka nowym kierunkiem na Politechnice Łódzkiej

Biogospodarka to nowy, unikatowy ze względu na kompleksowość, kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia, który Politechnika Łódzka – we współpracy z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną – uruchomi w nowym roku akademickim 2016/2017.

 

Biogospodarka
Jak poinformowała rzeczniczka PŁ Ewa Chojnacka, ten międzyuczelniany, pierwszy w Polsce kierunek inżynierski o tak zdefiniowanych celach kształcenia, będzie unikatowy ze względu na kompleksowe podejście do nowych rozwiązań w biogospodarce. A nasz kraj potrzebuje specjalistów z tej dziedziny!

„Biogospodarka to dziedzina związana z procesami i technologiami przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych, ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, ze zrównoważonym gospodarowaniem surowcami naturalnymi, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, gospodarką odpadami, w tym recyklingiem” – wyjaśniła prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ dr hab. inż. Anna Diowksz.

Zdaniem ekspertów, biogospodarka jest bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem przemysłu. Warto więc pomyśleć nad kierunkiem kształcenia, który proponuje przyszłym studentom Politechnika Łódzka. Z pewnością w przyszłości potrzeba będzie specjalistów z tej branży. Absolwenci nowego kierunku będą mogli specjalizować się m.in. w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych.

Zgodnie z założeniami twórców nowego międzyuczelnianego kierunku, inżynierowie biogospodarki będą potrafili kreować interdyscyplinarne rozwiązania łączące wiedzę z biotechnologii, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, z uwzględnieniem logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną.

Uczelnie uczestniczące w projekcie będą prowadzić rekrutację na ten kierunek indywidualnie; na każdej z nich przewidziano przyjęcie 30 osób. Studenci będą realizować wspólny program kształcenia. Pierwsze trzy semestry spędzą w macierzystej uczelni, następne trzy będą realizowane kolejno: na PŁ, PW i WAT. Dyplomowy semestr zorganizowany zostanie w macierzystej uczelni. Absolwenci otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów inżynierskich trzech uczelni.

 

 

Odnawialni.com.pl, fot.:flickr.com/   glasseyes view
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


Czytaj także:
Energetyka obywatelska – czy przyszedł już czas na dobre zmiany?
„Zielone” budownictwo – znak naszych czasów